Telewizja internetowa – MIEJSKA TV

Relacje w MIEJSKA TV

"Przekażmy sobie znak pokoju" - koncert na Jasnej...

Wyjątkowy spot Amazonek! - Miejska TV - WAŻNE! Lepiej zapobiegać niż leczyć! 📢

Rok 2018 jest rokiem profilaktyki raka piersi w Województwie Śląskim. Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, Szpital Parkitka Częstochowa oraz Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował wyjątkowy materiał wideo. Byliśmy na premierze spotu podczas Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi. Rozmawialiśmy tam o samym spocie i o tym, jak ważna jest profilaktyka.

Z: Ania Ginał, Małgorzata Leszczyńska, Elżbieta Markowska, Marta Salwierak

#relacja

Wyjątkowy spot Amazonek! - Miejska TV

WAŻNE! Lepiej zapobiegać niż leczyć! 📢 Rok...

Otwarcie Centrum Usług Społecznych - Relacja z otwarcia Centrum Usług Społecznych w Kłobucku.

#relacja

Otwarcie Centrum Usług Społecznych

Relacja z otwarcia Centrum Usług Społecznych w K...

Otwarcie Domu Senior Plus – relacja Miejska TV - W Kłobucku otwarto Dom Senior Plus! Zobaczcie naszą relację z tego wydarzenia! 

Z: Władysław Kosiniak-Kamysz, Henryk Kiepura, Maciej Biernacki, Anna Nowicka

#relacja

Otwarcie Domu Senior Plus – relacja Miejska TV

W Kłobucku otwarto Dom Senior Plus! Zobaczcie nas...

Fotograficzny zarys dziejów w kłobuckim pałacu – relacja MIEJSKA TV - Zobaczcie naszą relację z wyjątkowego wydarzenia. ''Fotograficzny zarys dziejów'' przyciągnął do kłobuckiego Pałacu w Zagórzu prawdziwe tłumy. Sami zobaczcie!

Z: Sylwia Piątkowska, Małgorzata Leszczyńska, Agnieszka Roman, Marta Salwierak, Jerzy Zakrzewski, Darek Piątkowski

#relacja

Fotograficzny zarys dziejów w kłobuckim pałacu – relacja MIEJSKA TV

Zobaczcie naszą relację z wyjątkowego wydarzeni...

Konwencja Koalicji Samorządowej - Relacja z konwencji Koalicji Samorządowej. 

Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski zaprezentował na niej swój program wyborczy. W wydarzeniu wzięli udział kandydaci z list Koalicji oraz ludzie, którzy wspierają burmistrza w trwającej kampanii. 

Z: Jerzy Zakrzewski, Tomasz Kasprzyk, Marcin Wojtysek, Tomasz Parkitny

Materiał sfinansowany z KWW Koalicja Samorządowa

Konwencja Koalicji Samorządowej

Relacja z konwencji Koalicji Samorządowej. Burm...

''Miesiewicze w Maskpolu'' - występienie Władysława Kosiniaka-Kamysza - ''Misiewicze w Maskpolu'' – wystąpienie Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego we Wręczycy Wielkiej. UWAGA! MOCNE!!!

Kosiniak-Kamysz przyjechał do Kłobucka na zaproszenie starosty Henryka Kiepury. Odwiedził między innymi miejscowe targowisko, a później w szerokim wystąpieniu odniósł się do wielu ważnych kwestii. Dziś publikujemy najmocniejszy fragment jego przemówienia. Sami posłuchajcie. 

Z: Władysław Kosiniak-Kamysz, Henryk Kiepura

#relacja

''Miesiewicze w Maskpolu'' - występienie Władysława Kosiniaka-Kamysza

''Misiewicze w Maskpolu'' – wystąpienie Przewod...

WOJOWNIK MA JUŻ 7 LAT! - Szacunek dla klubu Wojownik!
Wielkie Taekwon dla wszystkich osób związanych z tym klubem za te wspaniałe 7 lat.

Z: K.S. Wojownik Trener Artur Osuchowski

#relacja

WOJOWNIK MA JUŻ 7 LAT!

Szacunek dla klubu Wojownik! Wielkie Taekwon dla w...

Nadanie sztandaru Powiatowi Kłobuckiemu – MIEJKA TV - POWIAT KŁOBUCKI MA SWÓJ SZTANDAR!
W stolicy naszego powiatu odbyła się uroczystość nadania sztandaru POWIATOWI KŁOBUCKIEMU. Oznacza to, że starania powiatowych samorządowców okazały się sukcesem!

Z: Henryk Kiepura, Zbigniew Pilśniak, Marek Sawicki, Hufiec ZHP Kłobuck, Józef Borecki, Aneta Kiepura, Krzysztof Nowak,

#relacja

Nadanie sztandaru Powiatowi Kłobuckiemu – MIEJKA TV

POWIAT KŁOBUCKI MA SWÓJ SZTANDAR! W stolicy nasz...

Dom seniora w Kłobucku - Już wkrótce w Kłobucku zostanie otwarty dom seniora! 🏠

➡ Zobaczcie naszą relację ze spotkania Powiatowej Rady Seniorów oraz inauguracji roku akademickiego Akademii Trzeciego Wieku! 📹

Z: Henryk Kiepura, Maciej Biernacki, Marian Góra, Krzysztof Nowak, Barbara Marszał-Kościelniak, Zbignew Pilśniak

#relacja

Dom seniora w Kłobucku

Już wkrótce w Kłobucku zostanie otwarty dom sen...

OSP Koniecpol II ma już 100 lat! - MIEJSKA TV - Ochotnicza Straż Pożarna Koniecpol II ma już sto lat! Tegoroczny jubileusz był wyjątkowy, bo po wielu latach oczekiwań otwarto remizę strażacką, która mieści się w nowo wybudowanym Centrum Społeczno-Kulturalnym! Nowego budynku nie byłoby, gdyby nie dobra współpraca Gminy Koniecpol z Województwem Śląskim!

Z:Ryszard Suliga, Marta Salwierak, Gwidon Jelonek, Województwo Śląskie, Śląskie. Pozytywna energia.

#relacja

OSP Koniecpol II ma już 100 lat! - MIEJSKA TV

Ochotnicza Straż Pożarna Koniecpol II ma już st...

Briefing prasowy Uczciwego Samorządu - Relacja z brefingu prasowego KWW Uczciwy Samorząd, na którym przedstawiono kandydata na urząd burmistrza Kłobucka - Witolda Dominika.

W konferencji udział wzięli: Witold Dominik, Tomasz Wałęga, Jarek Sośniak, Aleksander Tokarz, Maciej Kotasiński, Iga Zielonka, Zbigniew Adam Baran, Lena Gancarek, Klementyna Krysiak

Przypominamy również, że wczoraj przed 18:00 Dominik zaprezentował swój program wyborczy. Zapoznajcie się Państwo  z jego pomysłem na Gminę Kłobuck:

1. WŁADZA TO SŁUŻBA, A NIE PANOWANIE!
☑ Burmistrz dostępny dla każdego mieszkańca – codzienna możliwość składania Burmistrzowi zapytań i wniosków mieszkańców drogą bezpośrednią i elektroniczną
☑ Urząd przyjazny dla mieszkańca
☑ W sprawach spornych wprowadzenie wewnętrznych regulacji w instytucjach gminnych zawsze na korzyść mieszkańca Gminy Kłobuck
☑ Zmiana godzin pracy urzędu tak, aby w co najmniej jeden dzień w tygodniu urzędnicy byli dostępni dla mieszkańców do godziny 18:00.
☑ Zmniejszenie upoważnień Burmistrza do swobodnego dysponowania środkami budżetowymi – kompetencje wyłącznie ustawowe

2. INFRASTRUKTURA DROGOWA
☑ Obwodnica Kłobucka – starania na szczeblu administracji centralnej mające na celu realizację obwodnicy drogi DK43 i zmiany przebiegu drogi DW 492
☑ Wycofanie ruchu tranzytowego z centrum Kłobucka
☑ Aleja 3 maja – poprzez realizację powyższych punktów przywrócenie staromiejskiego charakteru deptaka na ul. 3 maja z komunikacją ograniczoną do ruchu lokalnego
☑ Rondo na Zamkowej - zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej i Zamkowej poprzez realizację ronda w 2019 roku
☑ Rondo w Łobodnie – zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic DW 492 i DW 491 w Łobodnie poprzez realizację ronda w 2020 roku
☑ Starania na rzecz realizacji ronda na skrzyżowaniu ulic Jasnej, Sienkiewicza i Wieluńskiej
☑ Uzupełnienie oświetlenia na drogach gminnych poprzedzona pomiarami natężenia światła

3. ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC PARKINGOWYCH
☑ Bezpłatny Parking dla mieszkańców Gminy Kłobuck na terenie targowiska w Kłobucku w dni nietargowe
☑ Realizacja potrzeb parkingowych głównie poprzez zmiany w organizacji ruchu dróg gminnych, współpraca ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Skarbowym i Dyrekcją ZOZ-u w Kłobucku w zakresie rozwiązania potrzeb parkingowych pracowników i klientów tych instytucji

4. INWESTYCJE W KŁOBUCKU SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
☑ Poprawa relacji wydatków bieżących i majątkowych Gminy Kłobuck – zwiększenie dochodów Gminy, zmniejszenie wydatków bieżących, przeznaczenie większej ilości środków na inwestycje.
☑ Powołanie Gminnego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowych, złożonego głównie ze specjalistów w branżach projektowych. Pozwoli to na ograniczenie nieuzasadnionych wydatków na inwestycje spowodowane błędami projektowymi i ułatwi pozyskiwanie środków zewnętrznych.
☑ Opracowanie jednoznacznych kryteriów decydujących o kolejności realizacji budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych, o których powinny decydować obiektywne kryteria, a nie polityczne wpływy.
☑ Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy Kłobuck
☑ Intensyfikacja działań w celu jak najszybszego stworzenia rozwiązań planistycznych wzdłuż DK 43 – szansa na nowe inwestycje przy węźle Jasna Góra

5. MIESZKANIA DLA KŁOBUCCZAN
☑ Starania na szczeblu administracji centralnej mające na celu przystąpienie Gminy Kłobuck do programu Mieszkanie Plus

6. OBNIŻENIE PODATKÓW I OPŁAT
☑ Obniżenie cen wody i ścieków. Przeprowadzenie rzetelnej analizy aspektów prawnych i ekonomicznych związanych z wystąpieniem Gminy Kłobuck ze Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. Konsultacje z mieszkańcami.
☑ Obniżenie podatków od nieruchomości z jednoczesnym uszczelnieniem systemu.

7. RYNEK W KŁOBUCKU MIEJSCEM SPOTKAŃ
☑ Ulgi dla lokalnych przedsiębiorców na prowadzenie ogródków kawiarnianych w okresie letnim
☑ Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych na kłobuckim Rynku

8. PRZYWRÓCENIE KULTURY MIESZKAŃCOM
☑ Bezpłatny dostęp dla mieszkańców Gminy Kłobuck do usług oferowanych przez Miejski Ośrodek Kultury
☑ Reaktywacja działalności amatorskich grup artystycznych przy MOK
☑ Realizacja cyklicznych imprez kulturalnych i artystycznych
☑ Realizacja koncepcji kina studyjnego
☑ Remont sali widowiskowej MOK

9. EDUKACJA
☑ Modernizacja i tworzenie pracowni informatycznych w szkołach Gminy Kłobuck

10. SPORT MARKĄ MIASTA
☑ Zwiększenie wydatków na kluby MLKS Znicz Kłobuck, Oksza Łobodno, Błękitni Libidza, Pogoń Kamyk i Sparta Nowa Wieś.
☑ Środki przeznaczane w budżecie miejskim na ten cel powinny być skierowane na szkolenie drużyn dziecięcych i młodzieżowych.
☑ Wsparcie organizacyjne i finansowe sportu amatorskiego i innych dyscyplin sportowych takich jak biegi, siatkówka, pływanie, taekwon-do i innych

11. LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ!
☑ Modernizacja basenu miejskiego oraz bieżni lekkoatletycznej na terenie OSiR-u w Kłobucku
☑ Realizacja ścieżki rowerowej z centrum Kłobucka do Zakrzewu
☑ Realizacja systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy
☑ Kłobucki Rower Gminny/Miejski
☑ Badania profilaktyczne u wszystkich uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Kłobuck w kierunku nadciśnienia tętniczego i nieprawidłowej wartości cholesterolu - współpraca z fundacjami, które takie programy realizują

12. PRZYWRÓCENIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W GMINIE KŁOBUCK
☑ Budżet partycypacyjny – w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu będą decydować corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej Gminy Kłobuck
☑ Likwidacja barier architektonicznych – pomoc osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich
☑ Program przejrzystych dotacji na organizacje społeczne i stowarzyszenia, realizujące zadania własne gminy

13. WPROWADZENIE REALNYCH KONKURSÓW NA STANOWISKA W URZĘDZIE i JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY.

Materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców

Briefing prasowy Uczciwego Samorządu

Relacja z brefingu prasowego KWW Uczciwy Samorząd...

Przekazanie wozu strażackiego dla OSP w Białej - MIEJSKA TV - OSP KSRG Biała w końcu doczekała się nowego wozu strażackiego! Zobaczcie naszą relację z przekazania samochodu do jednostki! 

Z: Jerzy Zakrzewski, Marta Salwierak, Zbigniew Desperak, Mateusz Woźniak, Andrzej Kałuża

#relacja

Przekazanie wozu strażackiego dla OSP w Białej - MIEJSKA TV

OSP KSRG Biała w końcu doczekała się nowego wo...

Odsłonięcie ''Strażnika czasu'' -  MIEJSKA TV - ➡ Wyjątkowy materiał o wyjątkowym muralu. ''Strażnik czasu'' to dzieło Tomasza Sętowskiego, które sprawiło, że Częstochowa stała się piękniejsza.

Z: Tomasz Sętowski, Stefan Rybicki, Marta Salwierak, Robert Jasiak, KSW FOTO, Tadeo Kiedrzynek, Mikołaj Sętowski

#relacja

Odsłonięcie ''Strażnika czasu'' - MIEJSKA TV

➡ Wyjątkowy materiał o wyjątkowym muralu. ''S...

Kłobuckie ''Senioralia'' 2018 - Miejska TV - relacja - Sporo działo się na ''Senioraliach'' w Kłobucku. Sami zobaczcie! 

Wydarzenie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Gminę Kłobuck było ukłonem skierowanym w stronę seniorów. 

Z: Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego, Marta Salwierak, Borys Budka, Jerzy Zakrzewski, Krzysztof Respondek, Zespół Pieśni i Tańca

Kłobuckie ''Senioralia'' 2018 - Miejska TV - relacja

Sporo działo się na ''Senioraliach'' w Kłobucku...