Telewizja internetowa – MIEJSKA TV

Relacje w MIEJSKA TV

Otwarcie Centrum Usług Społecznych - Relacja z otwarcia Centrum Usług Społecznych w Kłobucku.

Otwarcie Centrum Usług Społecznych

Relacja z otwarcia Centrum Usług Społecznych w K...

Konwencja Koalicji Samorządowej - Relacja z konwencji Koalicji Samorządowej. 

Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski zaprezentował na niej swój program wyborczy. W wydarzeniu wzięli udział kandydaci z list Koalicji oraz ludzie, którzy wspierają burmistrza w trwającej kampanii. 

Z: Jerzy Zakrzewski, Tomasz Kasprzyk, Marcin Wojtysek, Tomasz Parkitny

Materiał sfinansowany z KWW Koalicja Samorządowa

Konwencja Koalicji Samorządowej

Relacja z konwencji Koalicji Samorządowej. Burm...

Briefing prasowy Uczciwego Samorządu - Relacja z brefingu prasowego KWW Uczciwy Samorząd, na którym przedstawiono kandydata na urząd burmistrza Kłobucka - Witolda Dominika.

W konferencji udział wzięli: Witold Dominik, Tomasz Wałęga, Jarek Sośniak, Aleksander Tokarz, Maciej Kotasiński, Iga Zielonka, Zbigniew Adam Baran, Lena Gancarek, Klementyna Krysiak

Przypominamy również, że wczoraj przed 18:00 Dominik zaprezentował swój program wyborczy. Zapoznajcie się Państwo  z jego pomysłem na Gminę Kłobuck:

1. WŁADZA TO SŁUŻBA, A NIE PANOWANIE!
☑ Burmistrz dostępny dla każdego mieszkańca – codzienna możliwość składania Burmistrzowi zapytań i wniosków mieszkańców drogą bezpośrednią i elektroniczną
☑ Urząd przyjazny dla mieszkańca
☑ W sprawach spornych wprowadzenie wewnętrznych regulacji w instytucjach gminnych zawsze na korzyść mieszkańca Gminy Kłobuck
☑ Zmiana godzin pracy urzędu tak, aby w co najmniej jeden dzień w tygodniu urzędnicy byli dostępni dla mieszkańców do godziny 18:00.
☑ Zmniejszenie upoważnień Burmistrza do swobodnego dysponowania środkami budżetowymi – kompetencje wyłącznie ustawowe

2. INFRASTRUKTURA DROGOWA
☑ Obwodnica Kłobucka – starania na szczeblu administracji centralnej mające na celu realizację obwodnicy drogi DK43 i zmiany przebiegu drogi DW 492
☑ Wycofanie ruchu tranzytowego z centrum Kłobucka
☑ Aleja 3 maja – poprzez realizację powyższych punktów przywrócenie staromiejskiego charakteru deptaka na ul. 3 maja z komunikacją ograniczoną do ruchu lokalnego
☑ Rondo na Zamkowej - zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej i Zamkowej poprzez realizację ronda w 2019 roku
☑ Rondo w Łobodnie – zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic DW 492 i DW 491 w Łobodnie poprzez realizację ronda w 2020 roku
☑ Starania na rzecz realizacji ronda na skrzyżowaniu ulic Jasnej, Sienkiewicza i Wieluńskiej
☑ Uzupełnienie oświetlenia na drogach gminnych poprzedzona pomiarami natężenia światła

3. ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC PARKINGOWYCH
☑ Bezpłatny Parking dla mieszkańców Gminy Kłobuck na terenie targowiska w Kłobucku w dni nietargowe
☑ Realizacja potrzeb parkingowych głównie poprzez zmiany w organizacji ruchu dróg gminnych, współpraca ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Skarbowym i Dyrekcją ZOZ-u w Kłobucku w zakresie rozwiązania potrzeb parkingowych pracowników i klientów tych instytucji

4. INWESTYCJE W KŁOBUCKU SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
☑ Poprawa relacji wydatków bieżących i majątkowych Gminy Kłobuck – zwiększenie dochodów Gminy, zmniejszenie wydatków bieżących, przeznaczenie większej ilości środków na inwestycje.
☑ Powołanie Gminnego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowych, złożonego głównie ze specjalistów w branżach projektowych. Pozwoli to na ograniczenie nieuzasadnionych wydatków na inwestycje spowodowane błędami projektowymi i ułatwi pozyskiwanie środków zewnętrznych.
☑ Opracowanie jednoznacznych kryteriów decydujących o kolejności realizacji budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych, o których powinny decydować obiektywne kryteria, a nie polityczne wpływy.
☑ Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy Kłobuck
☑ Intensyfikacja działań w celu jak najszybszego stworzenia rozwiązań planistycznych wzdłuż DK 43 – szansa na nowe inwestycje przy węźle Jasna Góra

5. MIESZKANIA DLA KŁOBUCCZAN
☑ Starania na szczeblu administracji centralnej mające na celu przystąpienie Gminy Kłobuck do programu Mieszkanie Plus

6. OBNIŻENIE PODATKÓW I OPŁAT
☑ Obniżenie cen wody i ścieków. Przeprowadzenie rzetelnej analizy aspektów prawnych i ekonomicznych związanych z wystąpieniem Gminy Kłobuck ze Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. Konsultacje z mieszkańcami.
☑ Obniżenie podatków od nieruchomości z jednoczesnym uszczelnieniem systemu.

7. RYNEK W KŁOBUCKU MIEJSCEM SPOTKAŃ
☑ Ulgi dla lokalnych przedsiębiorców na prowadzenie ogródków kawiarnianych w okresie letnim
☑ Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych na kłobuckim Rynku

8. PRZYWRÓCENIE KULTURY MIESZKAŃCOM
☑ Bezpłatny dostęp dla mieszkańców Gminy Kłobuck do usług oferowanych przez Miejski Ośrodek Kultury
☑ Reaktywacja działalności amatorskich grup artystycznych przy MOK
☑ Realizacja cyklicznych imprez kulturalnych i artystycznych
☑ Realizacja koncepcji kina studyjnego
☑ Remont sali widowiskowej MOK

9. EDUKACJA
☑ Modernizacja i tworzenie pracowni informatycznych w szkołach Gminy Kłobuck

10. SPORT MARKĄ MIASTA
☑ Zwiększenie wydatków na kluby MLKS Znicz Kłobuck, Oksza Łobodno, Błękitni Libidza, Pogoń Kamyk i Sparta Nowa Wieś.
☑ Środki przeznaczane w budżecie miejskim na ten cel powinny być skierowane na szkolenie drużyn dziecięcych i młodzieżowych.
☑ Wsparcie organizacyjne i finansowe sportu amatorskiego i innych dyscyplin sportowych takich jak biegi, siatkówka, pływanie, taekwon-do i innych

11. LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ!
☑ Modernizacja basenu miejskiego oraz bieżni lekkoatletycznej na terenie OSiR-u w Kłobucku
☑ Realizacja ścieżki rowerowej z centrum Kłobucka do Zakrzewu
☑ Realizacja systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy
☑ Kłobucki Rower Gminny/Miejski
☑ Badania profilaktyczne u wszystkich uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Kłobuck w kierunku nadciśnienia tętniczego i nieprawidłowej wartości cholesterolu - współpraca z fundacjami, które takie programy realizują

12. PRZYWRÓCENIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W GMINIE KŁOBUCK
☑ Budżet partycypacyjny – w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu będą decydować corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej Gminy Kłobuck
☑ Likwidacja barier architektonicznych – pomoc osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich
☑ Program przejrzystych dotacji na organizacje społeczne i stowarzyszenia, realizujące zadania własne gminy

13. WPROWADZENIE REALNYCH KONKURSÓW NA STANOWISKA W URZĘDZIE i JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY.

Materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców

Briefing prasowy Uczciwego Samorządu

Relacja z brefingu prasowego KWW Uczciwy Samorząd...

Przekazanie wozu strażackiego dla OSP w Białej - MIEJSKA TV - OSP KSRG Biała w końcu doczekała się nowego wozu strażackiego! Zobaczcie naszą relację z przekazania samochodu do jednostki! 

Z: Jerzy Zakrzewski, Marta Salwierak, Zbigniew Desperak, Mateusz Woźniak, Andrzej Kałuża

#relacja

Przekazanie wozu strażackiego dla OSP w Białej - MIEJSKA TV

OSP KSRG Biała w końcu doczekała się nowego wo...

Odsłonięcie ''Strażnika czasu'' -  MIEJSKA TV - ➡ Wyjątkowy materiał o wyjątkowym muralu. ''Strażnik czasu'' to dzieło Tomasza Sętowskiego, które sprawiło, że Częstochowa stała się piękniejsza.

Z: Tomasz Sętowski, Stefan Rybicki, Marta Salwierak, Robert Jasiak, KSW FOTO, Tadeo Kiedrzynek, Mikołaj Sętowski

#relacja

Odsłonięcie ''Strażnika czasu'' - MIEJSKA TV

➡ Wyjątkowy materiał o wyjątkowym muralu. ''S...

Kłobuckie ''Senioralia'' 2018 - Miejska TV - relacja - Sporo działo się na ''Senioraliach'' w Kłobucku. Sami zobaczcie! 

Wydarzenie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Gminę Kłobuck było ukłonem skierowanym w stronę seniorów. 

Z: Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego, Marta Salwierak, Borys Budka, Jerzy Zakrzewski, Krzysztof Respondek, Zespół Pieśni i Tańca

Kłobuckie ''Senioralia'' 2018 - Miejska TV - relacja

Sporo działo się na ''Senioraliach'' w Kłobucku...

Kłobucki starosta o wyborach samorządowych 2018 - MIEJSKA TV - ➡Czy starosta Henryk Kiepura wystartuje w wyborach samorządowych jako kandydat na wójta Gminy Wręczyca Wielka?

Podczas uroczystości w Mokrej zapytaliśmy starostę o jego przyszłość. Posłuchajcie co nam odpowiedział.

Z: Henryk Kiepura

#relacja

Kłobucki starosta o wyborach samorządowych 2018 - MIEJSKA TV

➡Czy starosta Henryk Kiepura wystartuje w wybora...

Prezentacja młodych zawodników MLKS Znicz Kłobuck – MIEJSKA TV - Znicz inwestuje w przyszłość! 
Zobaczcie nasz materiał z prezentacji drużyn młodzieżowych MLKS Znicz Kłobuck! 

Z: Daniel Zalski, Jerzy Zakrzewski, Andrzej Zalski, Andrzej Rogaczewski, Konrad Wilk , Alan Głąb, Maksymilian Pasieka, Jakub Kowalski, Krzysztof Krawczyński, Ultras Znicz Kłobuck

#relacja

Prezentacja młodych zawodników MLKS Znicz Kłobuck – MIEJSKA TV

Znicz inwestuje w przyszłość! Zobaczcie nasz m...

MIEJSCA PAMIĘCI W POWIECIE KŁOBUCKIM - Miejska TV - Za nami 1 września. Zobaczcie nasz reportaż dotyczący tego szczególnego dnia. 

Realizacja materiału podczas 79 rocznicy Bitwy pod Mokrą była wyjątkowa. Rozmawialiśmy m.in. z Zygmuntem Grzybowskim, byłym więźniem Auschwitz-Birkenau, którego ojciec został rozstrzelany przez Niemców w Kłobucku 1939 roku. 

Z: Zygmunt Grzybowski, Józef Sowa, Józef Chyra, Henryk Kiepura, Krzysztof Nowak, Maciej Biernacki

#relacja

MIEJSCA PAMIĘCI W POWIECIE KŁOBUCKIM - Miejska TV

Za nami 1 września. Zobaczcie nasz reportaż doty...

Bomba w Delicpolu? - Miejska TV - Najświeższe i potwierdzone informacje!

Krótkie nagranie z terenu położonego obok zakładu Delicpol. Zgłoszenie o podłożonej bombie nie było anonimowe. 

Do Kamyka (Gmina Kłobuck) zjechały się liczne jednostki straży pożarnej oraz policji. Na miejscu działał kłobucki mundurowy z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Teren został sprawdzony. Obiekt przekazano dyrektorowi zakładu. 

-----------------------------------------
Aktualizacja (22:44)
Z naszych informacji wynika, że po zakończeniu akcji pojawiło się kolejne zgłoszenie. Tym razem dotyczące rzekomego wycieku gazu w Delicpolu. Na miejscu znów musiały się pojawić służby mundurowe. Wygląda na to, że ktoś po prostu znalazł sobie nienajlepszą formę rozrywki...

Z: Kłobuck998,
#relacja

Bomba w Delicpolu? - Miejska TV

Najświeższe i potwierdzone informacje! Krótkie...

Marszałek w Częstochowie - relacja Miejskiej TV - Milionowe dofinansowania dla Częstochowy! 

Zobaczcie naszą relację z ostatniej wizyty marszałka WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wojciecha Saługi w naszych stronach! Podpisano ważne umowy dla lokalnej społeczności!

Kolejne szkoły w Częstochowie przejdą termomodernizację, a Katedra pw. Św. Rodziny - rewitalizację. Z wieży katedry będzie można podziwiać panoramę miasta dzięki specjalnej windzie, która ma tam powstać!  

Z: Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego, Marta Salwierak, Krzysztof Matyjaszczyk, Andrzej Szewinski, Jacek Krawczyk, Jarosław W. Lasecki, Przemysław Wrona, Łukasz Wabnic

#relacja

Marszałek w Częstochowie - relacja Miejskiej TV

Milionowe dofinansowania dla Częstochowy! Zobac...

Życzenia powrotu do zdrowia dla profesora Zembali! - Życzenia powrotu do zdrowia dla profesora Zembali!

Pan profesor Marian Zembala to osoba mocno związana z powiatem kłobuckim. Niestety w czerwcu tego roku miał wylew. Powoli wraca On do zdrowia, a my postanowiliśmy przygotować dla niego krótkie nagranie. Profesor nigdy nie zapomina o swoich ukochanych Krzepicach, a Krzepice nie zapominają o nim. 

W materiale wypowiada się m.in. mama Pana profesora, Krystyna Zembala, oraz zaprzyjaźniona z rodziną Alicja Kajkowska. 

Przypominamy, że prof. Zembala to legenda polskiej medycyny. Był przyjacielem prof. Zbigniewa Religi, z którym współpracował przez lata. Uczestniczył w pierwszej w Polsce udanej transplantacji serca. Był jednym z bohaterów filmu ''Bogowie''. W przeszłości pełnił również funkcję Ministra Zdrowia, a obecnie jest dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu – kliniki, którą tworzył wraz z prog. Religą.

Z: Krystyna Zembala, Alicja Kajkowska, Krystian Kotynia, Marcin Świerczyński

#relacja

Życzenia powrotu do zdrowia dla profesora Zembali!

Życzenia powrotu do zdrowia dla profesora Zembali...

Święto plonów w Złochowicach - relacja MIEJSKA TV - ➡ Byliśmy z naszą kamerą na 13. dożynkach powiatowo-gminnych w Złochowicach, które zorganizowały: Powiat Kłobucki, Gmina Opatów oraz Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich. Gwiazdą wydarzenia był Tercet Egzotyczny, ale innych atrakcji również nie brakowało! Sami zobaczcie! 📹

Z: Henryk Kiepura Maciej Biernacki, Stanisław Gmitruk, Bogdan Sośniak, Grzegorz Russak, Izabela Skrybant-Dziewiątkowska, Zbigniew Pilśniak, Michał Ceglarz, Iwona Urlik, Wojciech Kempa, Andrzej Schon, Dawid Jęsior, Aneta Kokot, Ryszard Jeziorski, Tercet Egzotyczny,
#relacja

Święto plonów w Złochowicach - relacja MIEJSKA TV

➡ Byliśmy z naszą kamerą na 13. dożynkach po...

Relacja z podpisania umów - ➡ Obszerna relacja z podpisania umów na projekty „Akademia eksperymentu dla uczniów” oraz „Anioł Stróż dla Seniora”. 📝📹

Z: Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego, Marta Salwierak, Jerzy Zakrzewski
#relacja

Relacja z podpisania umów

➡ Obszerna relacja z podpisania umów na projekt...

Krzepickie Dni Jakubowe - Miejska TV - relacja - Zobaczcie naszą obszerną relację z VII edycji Krzepickich Dni Jakubowych! 

Materiał zrealizowany przy współpracy KSW FOTO

Z: Krystian Kotynia, Kamila Jarząb, Marcin Świerczyński, Dominika Guzek, Kamil Malchar, Kuba Zalski,  Myslovitz, Wind Band / Olesno / PL, Break-fit, Karpowicz Family, COCO AFRO, Turnioki, LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”, Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach
#relacja

Krzepickie Dni Jakubowe - Miejska TV - relacja

Zobaczcie naszą obszerną relację z VII edycji K...