Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim. Najpopularniejszy projekt dotyczy Rakowa

Zakończyło się tegoroczne głosowanie na projekty w ramach częstochowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wzięło w nim udział ponad 17,5 tysiąca osób. Najwięcej punktów otrzymało zadanie dotyczące obiektów na Rakowie.

W VI edycji Budżetu Obywatelskiego zostanie zrealizowanych 127 projektów, w tym 9 ogólnomiejskich i 118 dzielnicowych. W minionych latach głosujący wybrali 541 zadań. Umożliwiło to m.in. powstanie boisk, placów zabaw i rekreacji ruchowej, wyremontowanie dróg, chodników i parkingów. Spośród 423 tegorocznych projektów częstochowianie również nierzadko decydowali się poprzeć te zmieniające najbliższe otoczenie.

Projekty dzielą się na ogólnomiejskie oraz dzielnicowe. Spośród dotyczących wszystkich mieszkańców miasta największe poparcie uzyskał pomysł doposażenia i zmiany nawierzchni na boiskach hybrydowych MOSiR Raków. Autor zakłada renowację tamtejszych obiektów sportowych, m.in. zwiększenie małego boiska o wymiarach 36 na 60 metrów do wymiarów 57,6 metrów na 60 metrów. Koszt całości oszacowano na 1 mln 150 tys. zł.

Częstochowianie poparli również doposażenie placów rodzinnej rekreacji w kilku dzielnicach, na co potrzeba 1 mln 116 tys. zł. Wśród realizowanych zadań ogólnomiejskich znalazły się: zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej dla strażaków OSP w Częstochowie – Kuźnica Marianowa, zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia sportowe na stadionie przy ul. Kopalnianej na Dźbowie, wsparcie w sterylizacji i kastracji psów, powstanie domków dla kotów, wyposażenie bibliotek osiedlowych w drukarkę i kserokopiarkę.

Bardzo interesujące mogą być dwa projekty. Na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Jagiellońskiej działać ma nocna sygnalizacja świetlna. – Dzięki temu osoby starsze, bądź o ograniczonej sprawności ruchowej mogliby pokonać to skrzyżowanie w sposób bezpieczniejszy, a z uwagi na ograniczony ruch samochodowy w godzinach nocnych kierowcy na tym wiele nie stracą – argumentował autor złożonego projektu. Światła aktywne nocą kosztować mają 3 tys. zł. Natomiast 500 zł to prawdopodobna cena ”oczyszczenia miasta z zakazów wyprowadzania psów w parkach miejskich”, ponieważ – jak zwrócił uwagę pomysłodawca – są one niezgodne z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zadania wybrane w ramach konkretnych częstochowskich dzielnic zawarte są m.in. w podsumowaniu VI edycji BO, przygotowanym przez magistrat.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl
Fot.: miejska.info.pl

Więcej: podsumowanie VI edycji BO
Więcej: projekt dotyczący obiektów na Rakowie
Więcej: projekt dotyczący placów rekreacji

Więcej: Czego nie zrealizuje częstochowski Budżet Obywatelski?
Więcej: Pozytywna seksualność i czipowanie psów

 

Miejska TV