Prezydent Częstochowy apeluje o usunięcie plakatów wyborczych

Wybory za nami. Teraz komitety zmuszone są usunąć plakaty wyborcze z ulic, na co mają jeszcze około trzech tygodni. Prezydent Miasta Częstochowy apeluje, aby zrobić to jeszcze przed Uroczystością Wszystkich Świętych.

Komitety mają jeszcze czas na usunięcie plakatów wyborczych z przestrzeni pasów drogowych ulic zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie. Krzysztof Matyjaszczyk apeluje jednak, aby zniknęły wcześniej. – Zbliżają się listopadowe święta: najpierw Wszystkich Świętych, później Święto Niepodległości – mówi prezydent. – Dobrze i stosownie byłoby obchodzić je w Częstochowie już bez widocznych śladów kampanii wyborczej w miejskiej przestrzeni. Dlatego bardzo proszę pełnomocników komitetów wyborczych oraz te kandydatki i kandydatów, których plakaty jeszcze wiszą, o to, aby – o ile to możliwe – zniknęły one do końca października. Z góry za to dziękuję!

W wielu miejscach przy częstochowskich drogach wciąż pozostają ślady po kampanii. Tymczasem po wyborach do Sejmu i Senatu komitety mają 30 dni od dnia elekcji na posprzątanie materiałów z przestrzeni publicznej. Intencją prezydenta miasta jest szybsze, niż przewiduje prawo, uprzątnięcie pozostałych jeszcze plakatów, banerów i stojaków.

Zdaniem magistratu w tym roku, dzięki wprowadzonym regulacjom, udało się w dużym stopniu uporządkować kwestię wieszania materiałów wyborczych w pasach ulicznych, a służby miejskie sprawowały kontrolę nad wyborczym afiszowaniem, wyłapując przypadki niezgodnego z przyjętymi zasadami prowadzenia kampanii z wykorzystaniem terenów zarządzanych przez Urząd Miasta oraz MZDiT.

KR
Fot.: Urząd Miasta Częstochowy

 

Miejska TV