Kupił dom, znalazł pocisk, a policja ewakuowała okolicę

Na przedmiot przypominający pocisk artyleryjski natrafił właściciel nowo nabytej posesji w Ptakowicach w powiecie tarnogórskim. Mężczyzna odkrył niewybuch w stercie gruzu, podczas wykonywania prac porządkowych. Ewakuowano ludzi w promieniu 500 metrów od znaleziska.

Skierowany na miejsce patrol Nieetatowej Grupy Minersko-Pirotechnicznej z Tarnowskich Gór potwierdził obawy znalazcy, dlatego policjanci z tarnogórskiej komendy i komisariatu w Zbrosławicach, wspomagani przez strażaków, przeprowadzili ewakuację ludności. Wyłączono również z ruchu część najbliższej ulicy.

Łącznie domy opuściło 26 osób, z których część trafiła do swoich bliskich, a pozostali do świetlicy w Wieszowie. Działania prowadzone 23 października swym zasięgiem objęły obszar w promieniu 500 metrów od miejsca odkrycia pocisku. Następnie funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach zdetonowali niewybuch, a mieszkańcy mogli powrócić do swoich domów.

W czwartek 24 października od samego rana policjanci dalej prowadzili na miejscu czynności. Funkcjonariusze sprawdzali teren przy wykorzystaniu wykrywaczy metalu oraz psów służbowych, przeszkolonych do ujawniania materiałów wybuchowych. Nie znaleźli innych niebezpiecznych przedmiotów, więc działania zostały zakończone. Komenda w Tarnowskich Górach informuje, że na terenie powiatu bardzo często znajdowane są niewybuchy z czasów wojny. Mimo upływu czasu nie straciły swoich zdolności bojowych i stanowią śmiertelne zagrożenie.

W przypadku odnalezienia przedmiotu przypominającego niewybuch, nie wolno go pod żadnym pozorem dotykać, przenosić ani rozbrajać. Miejsce trzeba zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, przede wszystkim dzieci, a jeśli znajduje się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy je tak oznaczyć, aby nikt tam nie wszedł i jednocześnie, aby można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy powiadomić policję.

KR
Fot.: KPP w Tarnowskich Górach

 

Miejska TV