Od listopada drożeją bilety w częstochowskim MPK

Zmiany cen dotyczą zarówno połączeń miejskich, jak i podmiejskich, jednorazowych, czasowych, okresowych i elektronicznej portmonetki. Usługi Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie będą droższe, ale opłaty nie zmieniały się od siedmiu lat.

Od 1 listopada 2019 r. nastąpi zmiana taryf biletowych za korzystanie z komunikacji zbiorowej w Częstochowie. Bilet miejski jednorazowy normalny będzie kosztował 3,60 zł, a ulgowy 1,80 zł. Zmianie ulegną także ceny biletów podmiejskich, gdzie opłata za normalny wyniesie 5 zł, a ulgowy odpowiednio 2,50 zł.

Proporcjonalnie podwyższą się stawki biletów czasowych i okresowych oraz elektronicznej portmonetki, a także wysokość opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu, która jest równowartością 80–krotności ceny biletu normalnego.

Bilet dobowy będzie teraz kosztował 14 zł (dotąd 10), a w przypadku imiennych na liniach miejskich za 14-dniowy trzeba będzie zapłacić 60 zł (dotąd 50), za 30-dniowy – 100 zł (dotąd 90), a za 60-dniowy – 186 zł (dotąd 172). W tym przypadku podmiejski na 14 dni kosztuje 74 zł (dotąd 60), a 30-dniowy podmiejski 134 zł (dotąd 110). Bilet 14-dniowy na wszystkie linie będzie można kupić za 84 zł (dotąd 66), a 30-dniowy za 140 zł (dotąd 124). Nie inaczej będzie z biletami na okaziciela.

Oczywiście największa zmiana czeka młodych częstochowian. Bilet 30-dniowy dla uczniów szkół podstawowych to teraz wydatek rzędu 25 zł (dotąd 0 zł), kwartalny to 60 zł (dotąd 0 zł), a półroczny dla uczniów podstawówek kosztować będzie 100 zł (dotąd 0 zł).

Według przewoźnika zmiana była konieczna m.in. ze względu na duży wzrost cen mediów, szczególnie energii elektrycznej. Rzecznik MPK stwierdził ponadto, że pomimo znacznych nakładów inwestycyjnych poniesionych przez ostatnie lata w rozwój komunikacji miejskiej i wprowadzeniu szeregu udogodnień w tej dziedzinie, w mieście ceny biletów były niezmienne.

Jednocześnie od 1 listopada 2019 r. prawo do korzystania z analogicznego do obowiązującego aktualnie rocznego biletu dla seniora w cenie 100 zł będzie przysługiwało także osobom zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy, które osiągnęły wiek 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, jeżeli są rodzicami bądź opiekunami osób niepełnosprawnych ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji, na podstawie decyzji o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego przez prezydenta Częstochowy. To osoby, które okoliczności zmusiły do zrezygnowania z pracy i uniemożliwiły uzyskanie świadczeń emerytalnych z powodu opieki nad dziećmi, które samodzielnie nie potrafią funkcjonować.

31 grudnia 2019 r. kończy się obowiązywanie pilotażu programu darmowej komunikacji miejskiej dla częstochowskiej młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta. Natomiast od 1 stycznia 2020 r. uczący się młodzi ludzie, będący dotąd beneficjentami programu, będą mogli zakupić bilety okresowe: półroczny w cenie 100 zł, kwartalny w cenie 60 zł i 30-dniowy w cenie 25 zł. Od nowego roku zostanie podniesiony z 21 do 25 lat wiek obowiązywania 100-proc. ulgi dla dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością.

KR
Źródło: MZDiT/MPK w Częstochowie
Fot.: MPK w Częstochowie

 

Miejska TV