Na obwodnicy Częstochowy powstało już 90 procent nawierzchni

Do położenia zostało jeszcze około 1,5 kilometra nawierzchni betonowej. Kończy się kilkuletnia budowa obwodnicy Częstochowy. W listopadzie może też ruszać montaż ogrodzenia wzdłuż autostrady.

Zaawansowanie wykonania nawierzchni betonowych wynosiło z końcem października 90 proc. Do ułożenia pozostało 1,5 z 20 km jezdni autostrady. Jeśli pogoda dopisze Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje zakończyć roboty nawierzchniowe 12 listopada.

W międzyczasie urząd przygotowuje się do udostępnienia ruchu po wiadukcie drogowym nr 367 w ciągu drogi gminnej pomiędzy Starą Gorzelnią w powiecie częstochowskim a Częstochową w rejonie projektowanego Miejsca Obsługi Podróżnych Gorzelanka. W obrębie węzła Częstochowa Jasna Góra, w ciągu ul. Świętego Rocha, GDDKiA udostępniła kierowcom pełny przekrój drogi krajowej nr 43. Nadal odbywa się tam technologiczny ruch pojazdów obsługujących budowę i budowany jest również chodnik wzdłuż tej drogi, więc do czasu zakończenia prac będzie obowiązywało ograniczenie prędkość do 50 km na godz.

W trakcie kontynuacji robót pojawił się problem związany z niedokończonym przez firmę Salini przebudowywanym wodociągiem. Podczas pierwszej próby szczelności doszło do rozszczelnienia. Opracowano rozwiązanie zamienne, a mieszkańcy Częstochowy korzystają już obecnie z wody dostarczanej przebudowanym wodociągiem na kładce technologicznej zlokalizowanej przy wiadukcie drogowym nr 356 w ciągu DW 483. 29 października w godzinach nocnych przepięto magistralę wodociągową.

Wystartował przetarg na montaż ekranów akustycznych na dwunastu obiektach mostowych. Roboty mają zostać ukończone w terminie pięciu miesięcy od daty podpisania umowy. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone jeszcze postępowania przetargowe dotyczące montażu ekranów akustycznych wzdłuż jezdni autostrady.

Potencjalnie problematyczne może być odwołanie w sprawie jednego z przetargów. 19 października Główna Dyrekcja wybrała wykonawcę montażu barier ochronnych, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Prowerk z Krakowa, z terminem realizacji do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy. Od wyboru wykonawcy wpłynęło odwołanie. W głównej mierze to termin rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej oraz jej decyzja wpłyną na to, kiedy autostrada będzie mogła zostać oddana do ruchu.

KR
Fot.: GDDKiA

Więcej: Wybrano wszystkich wykonawców prac przy obwodnicy Częstochowy
Więcej: Na budowie obwodnicy Częstochowy doszło do rozszczelnienia wodociągu zasilającego miasto
Więcej: Węzeł Częstochowa Północ częściowo otwarty dla kierowców

 

Miejska TV