Powstał Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Władze naszego regionu będą występować wspólnie między innymi dla pozyskiwania środków unijnych. Przedstawiciele samorządów przyjęli niezbędne dla funkcjonowania stowarzyszenia dokumenty, w tym statut, oraz wybrali władze.

Nasz region współpracuje od lat w projekcie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Teraz wszystkie kooperujące 34 samorządy zgłosiły akces do nowego porozumienia.

We wtorek 5 listopada w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy reprezentanci lokalnych powiatów, miast i gmin z północnej części województwa śląskiego podjęli decyzję o powołaniu do życia stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (ZGiPSPWŚ). Ma to konkretny cel. Porozumienie ma służyć zacieśnienie i zinstytucjonalizowanie współpracy, a także zbudowanie podmiotu o większych możliwościach realizacyjnych i negocjacyjnych w staraniach o środki unijne. – Bardzo ważna informacja! – podsumował starosta Henryk Kiepura. – Stało się! Razem będziemy mogli więcej. Brawo, dziękuję Wszystkim, którzy do tego doprowadzili! To nasza wspólna, ciężka praca!

W Zarządzie Związku region reprezentować będą m.in. właśnie Starosta Kłobucki oraz Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski. Do Komisji Rewizyjnej ZGiPSPWŚ został wybrany m.in. Wójt Gminy Wręczyca Wielka Tomasz Osiński. Przedstawiciele samorządów uczestniczący w zebraniu założycielskim przyjęli niezbędne dla funkcjonowania stowarzyszenia dokumenty oraz wybrali władze.

W obecnym śląskim Regionalnym Programie Operacyjnym znajduje się najwięcej środków spośród wszystkich programów regionalnych w Polsce, czyli 3,477 mld euro (ok. 14,92 mld zł), a poprzez projekty ZIT lub RIT związków gmin i powiatów subregionów centralnego, zachodniego i północnego naszego województwa rozdzielanych jest ok. 32 proc. tych środków RPO. Łącznie to 1,1 mld euro (ok. 4,59 mld zł).

W ramach ZIT/RIT w regionie do 26 sierpnia br. podpisano 1218 umów na łączną kwotę dofinansowania 3,24 mld zł, co stanowi 70,5 proc. wykorzystania ogółem przyznanych środków. Zatwierdzono wnioski Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych o płatność łącznie na 1,28 mld zł (27,9 proc. alokacji). W całym śląskim RPO samorząd woj. śląskiego zawarł już umowy na dofinansowanie projektów wykorzystujące 69,5 proc. alokacji.

Powstały związek, jako nowy podmiot i nowe zasady współdziałania, ma pomóc w efektywnym pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, co ma służyć rozwojowi naszego subregionu i realizacji zadań ważnych z punktu widzenia mieszkańców.

KR
Fot.: Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Mapa: http://www.fe.czestochowa.pl

W skład zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego weszło siedem osób: prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk jako przewodniczący, starostowie powiatów: ziemskiego częstochowskiego – Krzysztof Smela, myszkowskiego – Piotr Kołodziejczyk i kłobuckiego Henryk Kiepura, burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski oraz wójt Przyrowa Robert Nowak. W skład komisji rewizyjnej weszli natomiast: Sylwia Szymańska – burmistrz Blachowni, Jacek Ślęczka – burmistrz Koziegłów oraz wójt Wręczycy Wielkiej Tomasz Osiński.

 

 

Miejska TV