Węzeł Częstochowa Północ częściowo otwarty dla kierowców

Przejazd po obwodnicy Częstochowy staje się coraz bardziej realny. Kierowcy korzystają już z jednej z łącznic…

Na budowie obwodnicy Częstochowy doszło do rozszczelnienia wodociągu zasilającego miasto

Wykonawcy A1 musieli naprawić wodociąg zasilający Częstochowę, który biegnie obok wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr…

Oto oferty na dokończenie obwodnicy Częstochowy

Coraz bliżej zakończenia budowy autostradowej obwodnicy Częstochowy. Końcowe prace zostały podzielonym na trzy osobne postępowania. Otwarto…

Przedłużono terminy przetargów dotyczących obwodnicy Częstochowy

Trwają trzy ostatnie postępowania przetargowe w sprawie autostradowej obwodnicy Częstochowy. GDDKiA przedłużyła terminy składania ofert o…

Obwodnica Częstochowy będzie płatna?

Kierowcy od dawna zadają sobie pytanie, czy przebiegająca w pobliżu Częstochowy autostrada będzie płatna. I tak,…

Trwa budowa A1

Jak stwierdza Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, po wczorajszych opadach na obwodnicy Częstochowy wznowiono prace…

Kolejny wiadukt na A1 oddany do ruchu

Prace trwają na całej długości odcinka F autostradowej obwodnicy Częstochowy. Układane są kolejne warstwy bitumiczne jezdni…

Wiadukty na budowanej A1 są już oddawane do użytku

Kolejne obiekty wzdłuż budowanej A1 będą udostępniane kierowcom. Pierwszy wiadukt na węźle Częstochowa Jasna Góra w…

Przy budowie obwodnicy Częstochowy pracuje ponad 600 osób

Prace budowlane i instalatorskie wykonywane są przy wykorzystaniu około 300 jednostek sprzętowych. Tuż przed weekendem, 6…

Wypadek na A1. Dwie osoby w stanie ciężkim

Na autostradzie w okolicy Woźnik doszło do wypadku. Zderzyły się samochody osobowe. Dwie osoby są w…

Miejska TV