Szczepionki przegłosowane

W częstochowskim żłobku preferowane będzie przyjmowanie dzieci, które podlegają szczepieniom ochronnym lub z przyczyn zdrowotnych są…

Do częstochowskiego żłobka pierwszeństwo będą miały szczepione dzieci?

Jeśli zmiany wejdą w życie, do Żłobka Miejskiego w Częstochowie w pierwszej kolejności przyjmowane będą szczepione…

Szczepienie lisów

Od 4 do 13 kwietnia trwać będzie szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie. Na terytorium województwa śląskiego akcja…

Miejska TV